چهارشنبه, 17 آذر 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه . مزایده .
  • ساعت : ۱۳:۱۵:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ 
  • کد خبر : ۹۰۰۲۴
آگهی مزایده عمومی یك مرحله ای واگذاری داروخانه مركز آموزشی درمانی كمالی
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری داروخانه مرکز آموزشی درمانی کمالی

 مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری داروخانه مرکز آموزشی درمانی کمالی 

 

 

دانلودفایل 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0